ПОЛІТИКА ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Загальні положення

Справжня політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог закону «Про захист персональних даних», визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Undiscovered Ukraine (далі - Оператор).

 1. Оператор ставить найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту, сімейну таємницю.
 2. Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів даного вебсайту.

2. Основні поняття в Політиці

 1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
 2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
 3. Вебсайт - сукупність графічних, інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою;
 4. Інформаційна система персональних даних міститься в базах даних , і забезпечує їх обробку, інформаційних технологій і технічних засобів;
 5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;
 6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
 7. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягає обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
 8. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного користувача вебсайтом;
 9. Користувач - будь-який відвідувач вебсайту (Undiscovered Ukraine);
 10. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;
 11. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних засобами масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
 12. Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави,органу влади іноземної держави, іноземнії фізичній або іноземній юридичній особі;
 13. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

 1. Прізвище ім'я по батькові;
 2. Електронна адреса;
 3. Номери телефонів;
 4. Також на сайті відбувається збір , обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інших).
 5. Перераховані вище дані тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Мета обробки персональних даних

 1. Мета обробки персональних даних Користувача - інформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів.
 2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти, послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору лист на адресу електронної пошти undiscoveredua@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції».
 3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

 1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх Заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через СПЕЦІАЛЬНІ форми, розташовані на сайті (назва сайту). Заповнююч відповідні форми й / або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
 2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено Збереження файлів «cookie» й викоритання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та других видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, Які обробляються Оператором, забезпечується Шляхом реалізації правових, організаційних й технічних ЗАХОДІВ, необхідних для Виконання повною мірою вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

 1. Оператор Забезпечує Збереження персональних даних й вживає всіх можливих ЗАХОДІВ, це блокує доступ до персональних даних неуповноваженою осіб.
 2. Персональні дані Користувача Ніколи, ні за яких умів не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з Виконання чинного законодавства.
 3. У разі Виявлення неточностей персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, Шляхом Подання відповідного ПОВІДОМЛЕННЯ на адресу Електронної пошти Оператора undiscoveredua @ gmail.com..com з Позначку «Актуалізація персональних даних».
 4. Термін ОБРОБКИ персональних даних є Необмежений. Користувач може в будь-який момент вимкнути свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору ПОВІДОМЛЕННЯ з допомогою Електронної пошти на електронну адресу Оператора undiscoveredua@gmail.com з Позначку «Заперечення Згоди на обробку персональних даних».

7. транскордонна передача персональних даних

 1. Для здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що в межах держави, на території якої передбачається здійснення передачі персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
 2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, Які НЕ відповідають зазначеним вище Вимоги, може здійснюватися тільки в разі наявності Згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу его персональних даних та / або Виконання договору, стороною которого є суб'єкт персональних Даних.

8. Прикінцеві положення

 1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення проблем, що стосуються ОБРОБКИ його персональних даних, звернувшись до оператора undiscoveredua@gmail.com.
МИ ВАМ ПЕРЕДЗВОНИМО
АКЦІЇ, НОВИНИ І БОНУСИ
Нетипові подорожі Україною